Οι εγγραφές για τα νέα εντατικά τμήματα Φεβρουαρίου - Μαρτίου ξεκίνησαν!
Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας
Μέτρα ασφαλείας κατά COVID 19

Πιστοποιημένο Εκπαιδευτήριο

Από το 2012 το εκπαιδευτήριο ZER‑FAM λειτουργεί με την άδεια του Υπουργείου Παιδείας (Αρ. Αποφ. Α/17981 ΦΕΚ 2697/5–10–12), ως αναγνωρισμένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης.

Μια τέτοιου είδους αναγνώριση αποτελεί εγγύηση για τους σπουδαστές μας και πιστοποιεί την πληρότητα του εκπαιδευτικού συστήματος που ακολουθούμε, δίνοντας μας τη δυνατότητα να προσφέρουμε αναγνωρισμένο δίπλωμα σπουδών σε Ελλάδα και εξωτερικό, δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την κάθε ειδικότητα).

Το εκπαιδευτήριο μας είναι ένα από τα πρώτα εκπαιδευτήρια στην Ελλάδα που κατάφερε να πάρει επίσημη άδεια λειτουργίας βάσει αυστηρών κριτηρίων και προδιαγραφών που αφορούν:

Κτιριακές Εγκαταστάσεις

Οι κτιριακές υποδομές του εκπαιδευτηρίου καθώς και οι συνθήκες υγιεινής  ελέγχθηκαν από μηχανικούς και κρίθηκαν επαρκείς  για την εξασφάλιση της ασφαλής παραμονής των σπουδαστών στο εσωτερικό του κτηρίου όπως και στον περιβάλλοντα χώρο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγιεινή των χώρων.

Οι αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια καθώς και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που διαθέτει το εκπαιδευτήριο μας είναι επαρκείς για την κάλυψη των αναγκών των σπουδαστών σε διδασκαλία και μελέτη.

Πρόγραμμα Σπουδών

Ο ολοκληρωμένος κύκλος μαθημάτων, η ύλη και οι ώρες διδασκαλίας που προσφέρουμε καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του κάθε τομέα σπουδών. Μαθήματα εξειδικευμένα και σχετικά με την κάθε ειδικότητα.

Διοικητική Στελέχωση

Το εκπαιδευτήριο διαθέτει διοικητικό προσωπικό που εξασφαλίζει την οργάνωση και το σχεδιασμό των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης.

Διδακτικό Προσωπικό

Οι διδάσκοντες της ZER‑FAM είναι άρτια εκπαιδευμένοι και είναι όλοι κάτοχοι αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το πρόγραμμα που διδάσκουν ή έχουν πολυετή αποδεδειγμένη συναφή επαγγελματική εμπειρία.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αρ.17980 ΦΕΚ 472/24-3-11 «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ», όλα τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών – Κέντρα Δια Βίου Μάθησης υποχρεούνται να έχουν άδεια Λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας.